Д-р Манджукова

Дерматоскопията и ранно диагностициране на меланома

Ранното откриване и диагностициране на животозастрашаващи кожни изменения спомага за тяхното адекватно лечение и достигане на благополучно разрешаване на проблема за щастие на пациента. Поради тази причина грижата за кожата не бива да се определя само като ежедневен каприз, а като отговорно и съвестно действие, основополагащо за здравето на целия организъм. С годините се наложиха профилактични практики, които не само имат превантивен ефект, но осигуряват балансиран психологически комфорт, вдъхват спокойствие и увереност.

Дерматоскопията е основен способ за дерматолозите, пластичните хирурзи, общопрактикуващите лекари и други здравни специалисти, чрез които се наблюдават кожните образувания, техните изменения, спомагащ и за ранно диагностициране на рака на кожата (меланома). Използвайки дерматоскопия за оценка на пигментни лезии, могат да бъдат идентифицирани анормалните структурни особености на меланома, прекарциономните лезии да бъдат наблюдавани внимателно, а доброкачествените образувания – уверено диагностицирани без необходимост от биопсия. Дермоскопията се използва все по-често и е полезен похват при диагностициране на непигментирани кожни лезии и възпалителни дерматози.

Широко използваният акроним ABCDE (Аsymmetry, irregular Borders, multiple Colors, Diameter > 6 mm, Enlarging lesion – асиметрия, несиметрични граници, различни цветове, диаметър > 6 мм, разрастваща се лезия) съдържа първичните клинични критерии за диагностициране на предполагаемия кожен малигнен меланом. Ранната фаза на злокачественото образувание е трудна за идентифициране, тъй като кожният малигнен меланом споделя много клинични признаци с нетипичен невус. Проучвания посочват диагностичната точност на изследването на кожните образувания с невъоръжено око, която варира 50-75%. Тези цифри показват необходимост от допълнителни средства за по-адекватна и качествена диагностика. Въвеждането на дерматоскопията, наричана още епилуминисцентна микроскопия, откри ново измерение при изследването на пигментираните кожни лезии и особено при идентифицирането на ранна фаза на кожния малигнен меланом.

Дермоскопията представлява неинвазивен метод, позволяващ оценка в реално време на цветовете и микроструктурите на епидермиса, термоепидермалния възел и папиларната дерма, които не се виждат с просто око. Идентифицирането на специфични диагностични модели, свързани с разпределението на цветовете и дерматоскопичните структури може по-добре да характеризира злокачествено или доброкачествено е пигментираното кожно образувание. С прилагането на дерматоскопия за изследването на пигментирани кожни образувания точността при диагностициране на рак на кожата се покачва и достига до 90 %.

През 1920 г. германският дерматолог Йохан Сафиер измисля термина „дерматоскопия“, за да опише процеса на нанасяне на масло върху кожни лезии и оценката им с помощта на бинокулярен микроскоп. Десетилетия по-късно, през 1989 г., дерматоскопията като процес на наблюдаване на кожните изменения се усъвършенства от германските учени Хелмут Хайне и д-р Ото Браун-Фалко, които изработват първия ръчен дерматоскоп.  По същество, дерматоскопът се състои от оптика за увеличаване на фокусирането, източник на осветление и прозрачна контактна пластина. Тъй като по-голямата част от светлината, достигаща до кожата, се отразява, заедно с уреда се използва и стъклена плоча с индекс на пречупване, подобен на този на роговия слой. По този начин количеството на отразената светлина се намалява значително.

При използването на дерматоскоп задължително се поставя допълнителна течност върху кожната лезия, за да може светлината да проникне по-дълбоко в кожата и по този начин използващият уреда специалист да успее да види подробности, които иначе не се виждат с просто око. В зависимост от спецификацията на продукта, контактният флуид може да бъде дезинфекциращ, потапящ или ултразвуков гел. Въпреки това, за да се предотврати повреда на устройството, дезинфектантът трябва да се прилага само върху кожата на пациента, а не директно върху контактната плоча.

В последните няколко години в практиката се наложиха дерматоскопи, работещи с поляризирана светлина вместо контактни течности. Светлината, отразена върху кожата, се подтиска от поляризационен филтър като по този начин директният контакт с повърхността на кожата не е задължителен. Поляризираните дерматоскопи осигуряват ефекти, сходни с тези при контактна дерматоскопия и, в зависимост от разглежданите структури, те имат своите предимства и недостатъци.

Към настоящия момент в дерматологията все по-често се налага иновативният метод на видеодерматоскопията. Тя е диагностичен метод, основаващ се на същия принцип като дерматоскопията, с тази разлика, че дерматоскопските цифрови изображения се вземат, съхраняват и сравняват с изображения от следващото посещение на пациента. Основна роля за добрата преценка на лекаря обаче играе специализираният компютърен софтуер, благодарение на който се архивират изображения и се следва индивидуалната история на всеки пациент. Компютърно-асистираният анализ дава възможност за увеличено наблюдение на лезията, запаметяване на снимката и последващ преглед със сравняване. Видеодерматоскопията се извършва с дерматоскоп от ново поколение, снабден с дигитална камера, която позволява увеличение и запис на изследваните места, както и софтуер, който позволява появяването на изображението на екран.

Определянето на невусите като опасни и рискови е основен фактор в борбата с рака на кожата. Препоръчително е поне веднъж годишно хората с по-светла кожа, тези с наличието на повече бенки и лунички, както и хора с генетична обремененост към развитие на меланома, да посещават специалист дерматолог и да изследват рисковите участъци и зони по тялото. Опитът на лекарят е от изключително важно значение за ранното откриване и предотвратяване образуването на меланома.