Д-р Манджукова

Безопасно премахване на татуировки

Поставянето на татуировка е древна практика, като най-ранните доказателства за нея датират от около 3100 г. пр. Хр. В много култури практиката на татуиране на кожата е продължение на древни ритуали или традиционна естетика. Маорите, например, използват традиционните татуировки като социални маркери, които ги обозначават като членове на определено семейство или племе и идентифицират тяхното място в социалната структура.

Векове наред татуирането се възприема като процес, характерен за определени култури. Едва през последното столетие този процес доби широка популярност и достъпност, като най-честите причини за рисуване по тялото са принадлежност към определена субкултура, изразяване на индивидуалност, отбелязване на някакво събитие, спомен или просто бунтарство.

Нарастващата популярност на татуировките в световен мащаб успя да запали хора от различни възрасти, раси и етноси, като към настоящия момент броят на татуираните драстично се е увеличил. Въпреки това, част от хората от даден момент нататък не възприемат положително поставения символ върху тялото си и търсят варианти за премахването му. Не са редки случаите, когато предпочитанията за кариера в работата или желанието да се заличи определена символика (спомен), карат хората да се насочат вариант за изтриване на татуировката. Известни са и случаи, в които желанието за премахване или корекция на перманентния отпечатък върху кожата е сгрешен символ или неправилна рисунка. Точно поради тази причина, преди окончателното решение за перманентна рисунка върху тялото следва да се помисли внимателно и за бъдещите последствия от този акт.

Отстраняването на татуировки може да бъде скъп и продължителен процес, който изисква продължително обработване, в зависимост от размера на рисунката/символите и цвета на използваното мастило. Фактори като естествен цвят на кожата, неотдавнашно излагане на слънце, прием на алкохол и тютюнопушене също могат да окажат влияние върху възможността за бързо и качествено премахване. Консултацията с опитен специалист дерматолог със сигурност би спомогнала за взимането на оптимално решение относно алтернативите за отстраняване, като се има предвид, че те са силно ограничени.

Лазери

Специално внимание заслужава методът на фракционната фототермолиза, при който светлинният лъч на лазера попада в определена пигментна мишена и я загрява. По този начин се причинява разпадане на микроскопичните частици на мастилото, които се абсорбират в кръвния поток и се отстраняват от тялото. Колкото по-бързо енергията от устройството достига до дермата, толкова по-малко се поглъща нежеланата топлина от околната тъкан, съответно, по-незначителни увреждания търпи околната тъкан.

Наносекундни лазери с Q-превключване: Лазерната технология за премахване на татуировки през годините е постигнала голям напредък. Първоначално дерматолозите използват СО2 или аргонови лазери тип „непрекъсната вълна“, които загряват заобикалящата тъкан, което води до по-висок риск от изгаряне и белези. Иновативната технология Q-switch насочва енергийните вълни в пигмента на татуировката, което нанася по-малко вреда за неоцветените тъкани.

Пикосекундни лазери с Q-превключване: Q-превключващия александритен лазер е единственият лазер в света, който използва продължителност на пикосекундния импулс (една трилионна част от секунда). Това много по-кратко времетраене на импулса атакува по-бързо и по-твърдо пигментните частици. В резултат на този процес, тялото изчиства много по-ефективно мастилото, с по-малък риск от увреждане на заобикалящата кожа. Пикосекундният лазер действа изключително добре при отстраняване на трудни цветове, като е свързан с по-малко дискомфорт след всяка сесия.

Хирургическа интервенция

Отстраняването на татуировка със скалпел и затварянето на раната с шевове е опция за татуировки, които не е подходящо да бъдат премахвани с лазер – било то заради естествения цвят на кожата на пациента или заради цвета на татуировката. По-малките татуировки могат да бъдат изрязани с една манипулация, в сравнение с по-големите, които изискват няколко сесии за отстраняването им.  

Дермабразио

За разлика от микродермабразиото, дермабразиото е по-агресивен, по-дълбок процес, който буквално изтърква външните слоеве на кожата и евентуално може да премахне клетките, които съдържат пигмент. Тъй като някои от тези клетки могат да бъдат в дълбоките слоеве на кожата, дермабразиото създава риск от образуване на белези, а също така оставя области от кожата, които губят собствения си естествен пигмент след заздравяване.